Kihon Class 02

Seigan no Kamae

Kiri Waza – Attacking

Uke Waza – Defending

Kenjutsu Kihon Series

EoSD.tv

FREE
VIEW